[1]
Wan Suhailah Binti Wan Abdul Jalil 2021. ANALISIS PENGAJARAN DALAM KISAH NABI SALEH DAN KAUMNYA. Jurnal Al-Sirat. 18, 2 (Feb. 2021), 22-32.