Hadith dan Kajian Ilmu Pengetahuan

Authors

  • Endang Mukhlis Hidayat

Abstract

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Penghulu para Nabi dan Rasul, tauladan bagi umat islam, membimbing umatnya kepada jalan yang diredai Allah SWT melalui hadith-hadith yang Beliau sampaikan menerusi sahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in, ulama, sampailah kepada kita sebagai umat Baginda Muhammad SAW.
Tidak diragui bahawa hadith merupakan rujukan selepas al-Quran bagi memahami ajaran agama Islam, ianya memperincikan kandungan al-Quran. Melalui hadith umat islam dapat mengetahui dan mengamalkan islam sesuai dengan kehendak Allah SWT kerana ia sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Downloads

Published

2022-01-03