PEMAHAMANAN KAEDAH FIQH DI KALANGAN PELAJAR: SATU SOROTAN

Authors

  • Hasminuddin Hashim UnIPSAS
  • Fakhruddin Ishak UnIPSAS

Keywords:

Kaedah Fiqh, Pemahaman, Garis panduan

Abstract

Pelbagai penyelidikan baru-baru ini di Malaysia telah mengkaji aplikasi
Kaedah Fiqh. Walau bagaimanapun, penyelidikan ini tidak menumpukan
secara khusus pada kajian Kaedah Fiqh itu sendiri. Kajian meneroka
penggunaan prinsip Fiqh sebagai garis panduan semasa wabak COVID-19,
isu berkaitan darah wanita, dan pelaksanaan Kaedah Fiqh dalam masyarakat
majmuk. Selain itu, penekanan juga diberikan kepada keperluan untuk
menggunakan kaedah Fiqh dalam bidang perniagaan. Ini termasuk
menentukan persyaratan yang diperlukan untuk kontrak dobi layan diri Islam.
Selain itu, kajian ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip Maqasid
Syariah dalam penyelesaian hukum. Secara keseluruhan, kajian ini
menekankan peranan dan kepentingan Kaedah Fiqh dalam masyarakat
kontemporari, termasuk dalam bidang hukum, perniagaan dan kehidupan
seharian.

Downloads

Published

2024-05-03

How to Cite

Hasminuddin Hashim, & Fakhruddin Ishak. (2024). PEMAHAMANAN KAEDAH FIQH DI KALANGAN PELAJAR: SATU SOROTAN. Jurnal Al-Sirat, 24(1), 158-162. Retrieved from https://ejournal.unipsas.edu.my/index.php/alsirat/article/view/335